SATIŞ NOKTALARI

HOROZ YAPI-İBRAHİM HALİL HOROZ

Adres: C.KEBİR MH.GÜNEY CD.NO:4/C
Şehir: SİVEREK/Ş.URFA
Tel: 0414 552 39 15
e-mail: horozyapi@hotmail.com